грижа, любов, игра за всяко дете

грижа, любов, игра за всяко дете

Ранните моменти са от значение за всяко дете. Здравната грижа, закрилата, пълноценното хранене и стимулирането в първите 1 000 дни полагат основата за развитие, учене и успех в живота на детето.